منو
  • 1 - منطقه ورزشی
  • 2 - استخر روباز
  • 3 - زمین بازی
  • 4- تسهیلات اجتماعی
  • 5- مسیر پیاده روی
  • 6- نگهبانی


کشف کنید
سالن 22,69 m² اتاق خواب 10.11 m² حمام 3.74 m² طبقه سالن 6.62 m² انبار 4.81 m² مساحت خالص طبقه زیرزمین 47,97 m² زیرزمین مساحت ناخالص 57,20 m²
ایوان 14,27 m² سالن 1 19,60 m² ورودی 3,34 m² آشپزخانه 9.16 m² پله ها 4,58 m² مساحت خالص طبقه همکف 50,95 m² مساحت ناخالص طبقه همکف 65,17 m²
اتاق خواب اصلی 12,24 m² اتاق خواب 10.86 m² اتاق خواب 8.93 m² رختشویخانه 2.23 m² سالن طبقه 3.52 m² حمام 5.36 m² حمام اصلی 3.50 m² پله ها 3.95 m² بالکن 6.65 m² مساحت خالص طبقه 1 57.24 m² مساحت ناخالص طبقه 1 65.70 m²
© Copyright 2022 NEXONYA KUZEY VILLAS
نکسونیا حق تغییر، تصحیح و انتشار انواع اطلاعات و تصاویر در وب سایت را برای خود محفوظ می دارد.
فرم اطلاعات
کاتالوگ دیجیتال
کاتالوگ PDF